Geschiedenis Stichting Oranje Comite Ulft-Noord

In 1959 werd het Oranje Comité opgericht door Meester Vonk (het toenmalige hoofd van de Antoniusschool), Riek Erinkveld, Theet Plettenberg en Hent van Ree. Deze laatste twee vanuit “ Schutterij De Eendracht” die al jaren met de Oerse kermis of kort hierna volksspelen organiseerden.Onderdelen als; mastklimmen, zakslaan, gecostumeerde voetbalspelen kwamen aan de orde maar ook aan de schoolgaande jeugd werd gedacht, met hiervoor de nog steeds gehandhaafde traktatie. Nu zou Koninginnedag gevierd worden en wel op 30 April. Het gevormde comité schreef alle verenigingen aan om enkele afgevaardigden te benoemen om samen met het onderwijzend personeel deze dag te organiseren, en hierbij ook de huis aan huis collecte om aan de nodige financiën te komen.

Het Comité kreeg de medewerking van verschillende verenigingen, o.a. Schutterij De Eendracht, Fanfare Kunst na Arbeid en sinds 1981 ook met het Veteranencomité van  Ulftse Boys. Vanaf dat jaar konden we samen Koninginnedag gaan vieren op het mooie sportcomplex ‘t Oerseveld. Na jaren van fietsrally’s, speurtochten en films in ons Luxor theater, zijn we hier begonnen met spelletjes. Het veteranencomité organiseerde hier toen al enkele jaren een wijkvoetbaltoernooi, en zo werd ons publiek het hunne en hun publiek het onze. Er was zo voor elk wat wils om aan mee te doen of naar te kijken.

In 1982 kwam van de basisschool De Dobbelsteen het verzoek om samen met de Antoniusschool Koninginnedag te vieren , dit vanwege de centrale ligging van de Boys terreinen, en misschien ook wel de manier van invullen van deze dag. De eerste jaren hadden we zelf veel spellen, gemaakt door vrijwilligers, maar om origineel te blijven en problemen met de opslag hiervan, hebben we deze van de hand moeten doen. Nu vind je op het veld een combinatie van gehuurde en zelf bedachte of gemaakte spelen.

Met veel succes hebben we enkele jaren een zeskamp georganiseerd met medewerking van evenementenbureau “De Marmel”. Helaas moesten we hiermee stoppen, omdat hier maar een gering aantal kinderen aktief aan deelnamen en de vrij hoge kosten die erbij kwamen kijken.

Eerder waren er voor de winnaars van de spelletjes prijsjes beschikbaar, maar op aanraden van velen zijn we daar meegestopt. Ieder jaar krijgen alle deelnemers een herinnering aan Koninginnedag. Wel worden nog steeds de kleurwedstrijden gehouden. De tekeningen worden per leeftijdsgroep door een deskundige jury bekeken en met een prijsje beloond, zo ook de mooist versierde fiets of ander vervoermiddel of het kind zelf tijdens de optocht van de rotonde naar het Boysterrein.

Als Oranjecomité doen we ook wel meer dan alleen 30 April vieren, zo organiseren we rond of op  31 Januari een bingoavond in zorgcentrum “ De Debbeshoek” voor de bewoners en de bewoners van de aanleunwoningen.

Ook hebben we vaker meegedaan aan plaatselijke akties voor de kerk of andere evenementen. In 1985 en 1990 hebben we samen met Oranje Comité Ulft Zuid een gemeentelijke wandeling georganiseerd i.v.m. het lustrumviering van de bevrijding, met voor de deelnemers een aardige herinnering.

Veel mensen zullen niet weten dat, ter gelegenheid van H.M. 50ste verjaardag, we samen ooit een Linde hebben gepland in het gazon voor de Debbeshoek, helaas is het toegezegde schild om dit aan te geven er nooit gekomen.

Tevens zouden we samen de dodenherdenking overnemen van het Ulftse Politiek Cafe die van mening was dat dit  meer onze taak was. Nadat het Oranje-Comité Ulft-Zuid enkele jaren geleden weer is opgegaan in het Sint Hubertus Gilde is alleen het hijsen van de Nationale driekleur op de splitsing nog overgebleven, overigens wel een mooie opening van de feestelijkheden en herdenking.

Sinds 1984 zijn we lid van het Oranje Gewest Oost Gelderland en Liemers en sinds 1996 ook van de Landelijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Niet dat wij daar een grote rol inspelen maar via het Oranje Gewest hebben we toch leuke contacten met andere verenigingen en Comité’s tot ver in de omgeving. Zo weten wij ook dat wij als Comité een veel geringere plaats innemen in onze gemeenschap dan dat in andere plaatsen het geval is. Vooral die plaatsen met een meer Protestants Christelijke inslag neemt de Oranjevereniging vaak ook die dingen voor zijn rekening die hier de Schutterij doet, en hebben dan ook dikwijls honderden zo niet duizenden leden.

De laatste jaren hebben we wel steeds meer moeite om genoeg vrijwilligers te vinden die op of om Koninginnedag willen helpen. De scholen hebben vrijaf en trekken er veel op uit of zijn met vakantie.

Wat de financiële kant betreft passen we ons aan naar de gelden die binnenkomen. Gelukkig mogen we ieder jaar bij verschillende instanties aankloppen voor een bijdrage en ook van de gemeente ontvangen we een kleine bijdrage per schoolgaand kind en verder hebben we nog steeds de opbrengst van de geldinzameling bij het bezorgen van de programmaboekjes. Hierbij wordt zelden tevergeefs een beroep gedaan op een geldelijke bijdrage.

Wij  mogen inmiddels al bijna 50 jaar rekenen op de steun en samenwerking met onze plaatselijke verenigingen en clubs en op onze verschillende vrijwillgers die tijdens en voor Koninginnedag hun handen op diverse wijze uit de mouwen steken om op deze dag samen met ons iets te betekenen voor de inwoners van Ulft.

Hiervoor zijn wij zeer dankbaar en we hopen dat deze samenwerking dan ook nog jaren mag duren.